42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Uprawnienia

CSK DOCTUS prowadzi działalność szkoleniową na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty oraz posiada:

  • REGON oświatowy nr 101489804;
  • wpis do ewidencji placówek oświatowych Prezydenta Miasta Łodzi Nr ED.VII4320 – 20/p.n. /2004 dotyczy: Kurator Oświaty w Łodzi K- 166;
  • wpis do Rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi Nr 2.10/00006/2005.

CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186). Absolwentom tych kursów wydajemy zaświadczenia na blankietach MEiN wg wzoru wymaganego ww. rozporządzeniu, które są honorowane przez władze oświatowe, organy rynku pracy oraz organy nadzoru w tym państwowego, nad warunkami pracy (PIP, PIS, UDT, URE, PSP, SIP).

CSK DOCTUS jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty i zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o podatku VAT, wszystkie usługi świadczone przez nas w zakresie kształcenia (w tym np. w zakresie bhp, kształcenia lub przekwalifikowania zawodowego) są zwolnione z podatku VAT.

 

 

KURSY, SZKOLENIA, SEMINARIA BHP

CSK DOCTUS jest uprawnione ponadto do prowadzenia kursów, seminariów i innych form szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń BHP (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz.1860 z późniejszymi zmianami). Absolwentom tych szkoleń wydajemy zaświadczenia na blankietach wg wzoru wymaganego ww. rozporządzeniu, honorowane przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

 

 

KURSY NA WÓZKI JEZDNIOWE

CSK DOCTUS jest uprawniony ponadto do prowadzenia kursów kierowców wózków jezdniowych wszystkich rodzajów, odmian, typów i postaci oraz szkoleń w zakresie bezpiecznej wymiany butli gazowych na podstawie certyfikatu Akademii UDT honorowane w kraju przez Państwową Inspekcję Pracy i inne organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy oraz w państwach Unii.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18