42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

szkolenia e i d

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
2 dni dla osób nie posiadających kwalifkacji

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

1 dzień dla osób posiadających kwalifkacje

2024 r. - 29.VIII;
Od 01 lipca 2024 r. koszt jednego egzaminu wynosi 430,00 zł

SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH I GAZOWYCH

Uprawnienia urzędowe do obsługi urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, ciśnieniowych, ciepłowniczych oraz gazowych są wymagane w każdej firmie!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. 2022 r. poz. 1392) osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci:

 • elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
  i zużywających energię elektryczną (Gr 1)
 • energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło np. pompy, kotły, sprężarki, piece, urządzenia chłodnicze, autoklawy, sterylizatory, butle z gazami medycznym (Gr 2) 
 • gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Gr 3)
  powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem urzędowym. 

UWAGA: od 01 lipca 2022 r. do wniosku zgodznie z rozporządzeniem § 6 ust. 2 lub 3 należy dołączyć niżej wymieniony dokument:

ust 2.

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski.

ust 3.

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa w pkt 1, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci;
 • zaświadczenie wystawione przez kierownika komórki organizacyjnej urzędu obsługującego Ministra Obrony Narodowej lub jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanej, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Szkolenie kończy się egzaminami przed komisją urzędową i wydaniem odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, które są ważne w całym kraju oraz UE na okres 5 lat

W tym trybie prowadzimy także szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru autoklawów i sterylizatorów oraz butli z gazami medycznymi. 

Dz. U. z 2022 r. poz. 1392 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Pliki do pobrania
pobierz Ekslpoatacja_1_2022_new.pdf
pobierz Eksploatacja_2_2022_new.pdf
pobierz Eksploatacja_3_2022_new.pdf
pobierz Dozór_1_2022_new.pdf
pobierz Dozór_2_2022_new.pdf
pobierz Dozór_3_2022_new.pdf
Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18