42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

okresowe służby BHP

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
2024 r. - 07.VI.
Czas trwania
32 godziny lekcyjne

KURS OKRESOWY PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP i osób wykonujących zadania tej służby

Zajęcia w tygodniu, od 8.30. Kurs kończy się egzaminem, absolwenci uzyskują zaświadczenie na blankiecie MGiP, ważne w całym kraju, honorowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Firma DOCTUS zgodnie z obowiązującymi przepisami może na życzenie słuchaczy zastosować uzupełniająco metody samokształcenia kierowanego, ponieważ posiada opracowane i zatwierdzone odpowiednie procedury i materiały samokształceniowe, co zmniejsza czas oderwania słuchaczy od pracy.


W DOCTUSIE otrzymasz:

  • Uzyskasz cenę promocyjną, zdecydowanie niższą od cen firm  konkurencyjnych;
  • Unikniesz tremy i zdenerwowania oraz odczujesz autentyczną przyjemność z nauki, ponieważ stosujemy nowoczesne metody andragogiki;
  • Specjalistyczne, w tym nigdzie nie publikowane, dostępne wyłącznie w naszej firmie autorskie opracowania, niezbędne w pracy zawodowej;
  • Niezbędną wiedzę Państwowej Inspekcji Pracy oraz o zasadach współpracy z organami PIP;

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 180 poz. 1860, zmiana Dz. U. z 2005 r., Nr 116 poz.972, Dz. U. z 2007 r., Nr 196 poz. 1420) szkolenia okresowe pracowników służb bhp i osób wykonujących zadania tej służby mogą prowadzić jedynie jednostki organizacyjne, w tym działające jako placówki kształcenia ustawicznego, zapewniające wykładowców posiadających obowiązkowe przygotowanie dydaktyczne (§ 5 pkt. 3).

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18