42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

BHP przy pracach na wysokościach

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy wg. zgłoszeń
Czas trwania
4 godziny lekcyjne

SZKOLENIE W ZAKRESIE PRAC NA WYSOKOŚCI
 

Szkolenie prowadzone jest zgodnie z rozporządzeniem o ogólnych przepisach bhp (Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm. § 81 pkt. 3 oraz część E) pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac na wysokości, a zwłaszcza zapewnić odpowiedni instruktaż pracowników.

Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1, 0 m nad poziomem ziemi lub podłogi, jeżeli powierzchnia ta nie jest osłonięta ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub
z ścianami z oknami oszklonymi, albo nie jest wyposażona w inne stałe konstrukcje chroniące pracownika przed upadkiem z wysokości.

Przykłady prac na wysokości: praca na drabinie w pomieszczeniu lub na zewnątrz, praca na klamrach, rusztowaniach i innych podwyższeniach nieprzeznaczonych na pobyt ludzi, praca na słupach, masztach, a także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań.

 

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18