42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

bhp okresowe

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
BHP okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami
oraz kadry inżynieryjno - technicznej:
(stacjonarne z częściowym samokształceniem)
2024 r. - 29.VIII.

BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych, zawodów prawniczych, personelu medycznego, nauczycieli:
2024 r. - 29.VIII.

BHP okresowe dla stanowisk robotniczych:
2024 r. - 29.VIII.

Pracodawco! Nie czekaj na wypadek lub kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy! Zapraszamy do zapoznania się z ofertą CSK DOCTUS w zakresie szkoleń BHP.

Programy dydaktyczne szkoleń

CSK DOCTUS zapewni opracowanie programu dydaktycznego szkoleń zgodnie z wymogami z rozporządzenia. W programie zostanie uwzględniona problematyka wynikająca ze specyfikacji pracy Zleceniodawcy, w tym czynniki środowiska pracy, a w szczególności niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe występujące w branży oraz na poszczególnych stanowiskach pracy. Programy są honorowane przez organy PIP.

Wykładowcy i instruktorzy

CSK DOCTUS zgodnie z § 5 pkt. 3 rozporządzenia zapewnia kadrę posiadającą wysoki poziom wiedzy fachowej oraz wymagane przygotowanie dydaktyczne, w tym wykładowców z wykształceniem wyższym prawniczym, wykładowców z wykształceniem wyższym bhp, w tym posiadających certyfikat DEKRA AKADEMIE, wykładowców z wykształceniem wyższym pożarniczym, oraz wykwalifikowanych ratowników medycznych i inne osoby z wykształceniem wyższym, z doświadczeniem zawodowym w organach nadzoru państwowego i jednostkach ratownictwa medycznego oraz straży pożarnej.

Dokumentacja szkolenia

CSK DOCTUS zgodnie z przepisami rozporządzenia (§ 5 pkt 6) zapewnia pełną dokumentację szkolenia oraz jej archiwizację przez właściwy okres - w tym dzienniki zajęć, listy obecności, protokoły z przebiegu egzaminów testy egzaminacyjne, rejestr wydanych zaświadczeń, materiały dydaktyczne oraz właściwy przebieg szkolenia m.in. poprzez stosowanie form nadzoru wewnętrznego.


Kładziemy nacisk na obowiązki i odpowiedzialność pracownika w zakresie bhp oraz na skutki nieprzestrzegania przepisów bhp.


 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2004 r. Nr 180 poz. 1860 z późniejszymi zmianami) zwanym dalej rozporządzeniem. (zmiany: Dz. U. 2005 r. Nr 116 poz. 972, Dz. U. 2007 r. Nr 196 poz. 1420)


Uprawnienia firmy DOCTUS do prowadzenia szkoleń bhp:
Zgodnie z ww. rozporządzeniem (§ 1a ust. 2 oraz § 4) Centrum Szkolenia DOCTUS jest uprawnione do organizowania szkoleń BHP, na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty, posiada wpis do ewidencji placówek oświatowych Prezydenta Miasta Łodzi pod nr ED.VII.4320-20/2004 dotyczy: Kurator Oświaty w Łodzi K-166/1991 r.

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.

Uwaga, tylko u nas: ci pracownicy Zleceniodawcy, którzy nie będą mogli wziąć udziału w szkoleniu zamkniętym, mogą w ciągu 1 miesiąca zgłosić się na szkolenia otwarte, które  organizowane są w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18