42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Inne UDT

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy wg. kolejności zgłoszeń
Czas trwania
2 - 4 dni
UWAGA: od 09 lutego 2022 r., opłata ze egzamin wynosi 212,34 zł.

ZAPRASZAMY na szkolenia w zakresie obsługi urządzeń objętych dozorem technicznym (dźwigi towarowo - osobowe, podesty ruchome, suwnice, wciągarki)

Czas szkolenia uzależniony jest od rodzaju urządzenia, obejmuje 2-4 konsultacje, w tym zajęcia praktyczne.

Szkolenia kończą się egzaminem teoretycznym i praktycznym przed komisją powołana przez Urząd Dozoru Technicznego.

Słuchacze uzyskują zaśwadczenia kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, które są ważne w całym kraju na czas nieoznaczony.

Zajęcia prowadzą wykładowcy  i instruktorzy posiadający wieloletnie doświadczenie zawodowe w inspektoratach Urzędu Dozoru Technicznego.

Szkolenia w Doctusie uzyskują najwyższy poziom zdawalności.

 

UWAGA!

W związku ze zmianą ustawy o dozorze technicznym  Art. 23 ust 4: „Opłaty, o których mowa w ust. 3, pobierane są w wysokości 3,75% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.”

Informujemy, że stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji od 09 lutego 2022 r. wynosi 212,34 PLN.

 

Szkolenia przeprowadzane są zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technonolgii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudzie i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18