42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Jak działamy

CSK DOCTUS zapewnia Zleceniodawcom i uczestnikom:

legalność przeprowadzonych szkoleń - gwarancje, że żadne szkolenie nie zostanie zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego ze względu na niezgodność  z przepisami prawa,

CSK DOCTUS zgodnie z wymogami odnośnych przepisów zapewnia:

  • wykonanie dokumentacji każdego szkolenia i jej archiwizację,
  • opracowanie dla każdego szkolenia szczegółowych programów dydaktycznych,
  • opracowanie skryptów i innych materiałów dydaktycznych do przekazywania na własność uczestnikom
  • wykładowców i instruktorów posiadających wiedzę fachową, przygotowanie dydaktyczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe, w tym w organach Urzędu Regulacji Energetyki, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Urzędu Dozoru Technicznego, Państwowej Straży Pożarnej, Związków Zawodowych oraz Społecznej Inspekcji Pracy.

 

 

DOCTUS - najnższe ceny na rynku dla porównywalnych warunków
i efektów szkolenia!

 

 

Doctus to nowoczesna szkoła, dlatego oferujemy Ci:

  • stosowanie nowoczesnej dydaktyki, bezstresowych metod nauczania;
  • przyjazną atmosferę, barwne i autentycznie interesujące oraz inspirujące uczestników zajęcia. 

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18