42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

Kalendarium

Pliki do pobrania
pobierz Infotmator Doctus 2023-2024.pdf

 

NAZWA SZKOLENIA

Terminy szkoleń dla pojedyńczych osób kierowanych przez zakład pracy
lub dla osób indywidualnych.

1

Apteczki zakładowe

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

2

BHP okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

a) stacjonarne:

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

3

BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej i inżynieryjnej 

a) stacjonarne z częściowym samokształceniem:

2024 r. - 29.VIII.

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

4

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia

a) stacjonarne (1 dzień)

2024 r. - 29.VIII.

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

5

BHP dla stanowisk robotniczych
 

a) stacjonarne (1 dzień)

2024 r. - 29.VIII.

6

BHP przy usuwaniu azbestu

Terminy w/g zgłoszeń  

7

BHP przy pracach na wysokości
 

Terminy w/g zgłoszeń  

8

Butle z tlenem medycznym, Autoklawy, Sterylizatory
 

a) - 2 dni dla osób bez posiadanych kwalifikacji:

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;
 

b) - 1 dzień dla osób posiadających kwalifikacje:

2024 r. - 29.VIII.
 

9

Dozór, Eksploatacja "D" lub "E"
Urządzenia elektroenergetyczne - GRUPA 1
Urządzenia energetyczne - GRUPA 2
Urządzenia gazowe - GRUPA 3

 

a) - 2 dni dla osób bez posiadanych kwalifikacji:

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

b) - 1 dzień dla osób posiadających kwalifikacje:

2024 r. - 29.VIII.

 

10

Dźwigi towarowo-osobowe

Terminy w/g zgłoszeń

11

Kierowca wózków unoszących do 30 cm

Terminy w/g zgłoszeń

12

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Terminy w/g zgłoszeń

13

Lakierowanie proszkowe w teorii i praktyce

2024 r. - 18.IX; 13.XI;

2025 r. - 22.I; 19.III; 21.V; 01.VII;

14

Ochrony ppoż. i ewakuacji

2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

15

Pierwsza pomoc 2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

16

Podesty ruchome Terminy w/g zgłoszeń

17

Ochrona imprez masowych:
Służby informacyjne
Służby porządkowe

Terminy w/g zgłoszeń

18

Społecznych Inspektorów Pracy 2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;

19

Suwnice Terminy w/g zgłoszeń

20

Układnice magazynowe

Terminy w/g zgłoszeń

21

Wciągniki, wciągarki, żurawie Terminy w/g zgłoszeń
 

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18