42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

sip

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
2024 r. - Kolejne edycje po wakacjach;
Czas trwania
32 godziny lekcyjne

ZAPRASZAMY NA KURS SPOŁECZNYCH INSPEKTORÓW PRACY

Szkolenie dla nowowybranych Społecznych Inspektorów Pracy

Zajęcia w tygodniu od 8.30. Po zakończeniu kursu, absolwenci uzyskują zaświadczenie na blankiecie wg wzoru określonym w Rozporządzeniu, ważne w całym kraju na czas nieoznaczony, honorowane przez organy Państwowej Inspekcji Pracy.

Program szkolenia obejmuje m.in. zagadnienia: charakter stosunku pracy, art. 22 k. p.,  źródła prawa, hierarchia aktów prawnych, nadzór nad warunkami pracy, PIP: nakaz, wystąpienie, sprzeciw, odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp, art. 52 k. p., sądy pracy, metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, analiza przyczyn wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka, szkolenie w zakresie bhp, wykroczenia przeciwko prawom pracownika, ustawa o SIP, współpraca społecznego inspektora pracy z kierownictwem zakładu.

ZAPRASZAMY

Ustawa z dnia  30.05.1983 r. o Społecznej Inspekcji Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz 567).

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogfrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18