42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

szkolenia I pomoc

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
2024 r. - 11.VI.
Kolejne edycje po wakacjach
Czas trwania
4 godz. lekcyjne

Barwne, interesujące zajęcia, w tym prezentacje multimedialne, ćwiczenia praktyczne na pozorantach i na fantomach, resuscytacja BLS i RKO oraz defibrylacja zewnętrzna z użyciem AED. Kurs pierwszej pomocy w Doctus to gwarancja dobrze wyszkolonych pracowników.

Według przepisów pracodawca jest obowiązany zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku. W szczególności pracodawca powinien zapewnić:

  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe;
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Obsługa punktów i apteczek, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy. Przeszkolenie powinno być stwierdzone zaświadczeniem na blankiecie wzór MEN.

Zajęcia w Doctus, prowadzą profesjonalni ratownicy medyczni z wieloletnim doświadczeniem dydaktycznym i zawodowym.

Zgodnie z Art. 209-1 § 1 pkt.2 każdy pracodawca ma obowiązek wyznaczyć pracownika do udzielania pierwszej pomocy oraz (§ 3) zapewnić jego przeszkolenie w tym zakresie, ponadto rozporządzenie MPiPS (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, § 44 ust. 3) stanowi, że każdy pracodawca jest obowiązany zapewnić sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku. 

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. Ogrodowej 74.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18