42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. Ogrodowa 74

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia Kursowego Doctus z siedzibą w Łodzi  przy ul. Ogrodowej 74; tel. 42 632-64-18; e-mail: doctus@doctus.pl
 2. Państwa dane będą przetwarzane w następujących celach:
  • wykonywania przez Centrum Szkolenia Kursowego Doctus działalności statutowej i ustawowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • wykonania umowy, której są lub mogą być Państwo stroną, lub do podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy, w tym świadczenia przez Centrum Szkolenia Kursowego Doctus na Państwa rzecz usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b, c RODO;
  • wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (przestrzegania przepisów ustaw), w tym dla celów rozliczeniowych, podatkowych oraz w związku z prowadzoną rachunkowością, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 3. Państwa dane będą przetwarzane przez czas przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania, , chyba że wcześniej zażądają Państwo usunięcia swoich danych (wówczas Państwa dane będą przechowywane ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego, do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń).
 4. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W każdej chwili mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeżeli uznają Państwo, że ich dane przetwarzane są niezgodnie z prawem.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne w celu realizacji naszych zobowiązań wobec Państwa, a także do realizacji przysługujących Państwu uprawnień, wynikających z naszej działalności statutowej i gospodarczej. W przypadkach kiedy wymagają tego przepisy prawa, np. ze względów rachunkowych lub podatkowych, podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Ogrodowa 74
 
42 632 64 18