42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

szkolenia e i d

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
2021 r. - 17.XII;
2022 r. - 28.I; 25.II; 25.III; 22.IV; 27.V; 24.VI; 21.VII; 25.VIII.


Do 31.12.2021 koszt jednego egzaminu państwowego wynosi 280 zł
Od 01.01.2022 koszt jednego egzaminu państwowego wynosi 301 zł

SZKOLENIE W ZAKRESIE EKSPLOATACJI I DOZORU URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH, CIEPLNYCH I GAZOWYCH

Uprawnienia urzędowe do obsługi urządzeń, sieci i instalacji elektrycznych, ciśnieniowych, ciepłowniczych oraz gazowych są wymagane w każdej firmie!

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS (Dz. U. 2003 r. Nr 89 poz. 828 § 3 i 5) osoby zajmujące się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci:

  • elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających
    i zużywających energię elektryczną (Gr 1)
  • energetycznych wytwarzających, przesyłających i zużywających ciepło np. pompy, kotły, sprężarki, piece, urządzenia chłodnicze (Gr 2) 
  • gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (Gr 3)
    powinny posiadać kwalifikacje potwierdzone egzaminem urzędowym. 

Szkolenie kończy się egzaminami przed komisją urzędową i wydaniem odpowiednich świadectw kwalifikacyjnych, które są ważne w całym kraju oraz UE na okres 5 lat. 

W tym trybie prowadzimy także szkolenia w zakresie eksploatacji i dozoru autoklawów i sterylizatorów oraz butli z gazami medycznymi. 

TYLKO U NAS uczestnicy otrzymują w formie podręcznika zestawy najczęściej występujących na egzaminach pytań kwalifikacyjnych wraz z odpowiedziami!

Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Szkolenia indywidualne

Przyjmujemy zgłoszenia jednej lub kilku osób na szkolenia otwarte organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym w Łodzi przy ul. A. Struga 26.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem lub faksem na żądanie.

Pliki do pobrania
pobierz Eksploatacja 1.pdf
pobierz Eksploatacja 2.pdf
pobierz Eksploatacja 3.pdf
pobierz Dozór 1.pdf
pobierz Dozór 2.pdf
pobierz Dozór 3.pdf

CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18