42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

Kierowca wózków

zamknij okno
PROSIMY WYPEŁNIĆ POBRANĄ KARTĘ ZGŁOSZENIA.

PLIK LUB SKAN PROSIMY ODESŁAĆ

NA ADRES: doctus@doctus.pl


DZIĘKUJEMY!
zapisz się
TERMINY ROZPOCZĘCIA
KURSÓW
Terminy wg. kolejności zgłoszeń

Zapraszamy na kurs kierowców wózków jednojezdniowych z napędem silnikowym wszystkich rodzajów, typów, odmian i postaci.

Uczestnikom zapewniamy możliwość korzystania z podręczników oraz prezentacji multimedialnych, w tym licznych ilustracji, wykresów i schematów. Każdy uczestnik otrzymuje materiały szkoleniowe, z których będzie mógł przygotować sie do egzaminu, jak również posiadać je do późniejszego wykorzystania w praktyce.

Rodzaje prowadzonych kursów:

  • Obsługa wózków unoszących
  • Obsługa wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych kat III WJO
  • Obsługa wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych kat II WJO
  • Bezpieczna wymiana butli w wózkach zasilanych gazowym

Dokumenty otrzymane po ukończeniu kursu z wynikiem pozytywnym:

  • Zaświadczenie ukończenia szkolenia w zakresie obsługi wózków zrealizowanego wg programu Akademii UDT, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186), które jest ważne w każdym zakładzie pracy.
  • Zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ Urzędu Dozoru Technicznego, ważne w całym kraju oraz w państwach UE na czas nieoznaczony.

CSK Doctus organizuje kursy według programów opracowanych przez Akademię UDT, oznaczonych dla naszej firmy kolejnymi numerami rejestru: 44/10/2018/W-PCP; 46/10/2018/W-U; 47/10/2018/BUB


Uwaga: kursy obsługi wózków organizowane przez podmioty, które nie posiadają stosownych programów Akademii UDT, albo kursy prowadzone przez wykładowców lub instruktorów, którzy nie posiadają kwalifikacji wymaganych w tych programach, albo kursy organizowane z pominięciem zajęć teoretycznych, lub części zajęć - są nielegalne i w razie kontroli lub wypadku mogą być zakwestionowane przez organy nadzoru państwowego nad warunkami pracy.

Szkolenia grupowe

Pracodawca może zlecić szkolenie zamknięte na terenie własnej firmy lub w innym miejscu na terenie Łodzi lub województwa. Terminy, godziny oraz czas trwania zajęć do uzgodnienia wg potrzeb Zleceniodawcy. Przy zleceniach grupowych stosujemy wysokie zniżki. Szczegółową ofertę przesyłamy e-mailem lub faksem na żądanie.


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18