42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

Kalendarium

 

NAZWA SZKOLENIA

Terminy szkoleń dla jednego lub kilku pracowników oraz dla osób prywatnych

1

Apteczki zakładowe

2020 r. - 14XII;
2021 r. - 22.II; 06.IV; 07.VI;

2

BHP okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

2020 r. - stacjonarne - 09.XII;
2021 r. - stacjonarne - 19.II; 02.IV; 02.VI;

 

Samokształcenia kierowanego - terminy dowolne

3

BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej i inżynieryjnej 

a) w pełnym wymiarze 16 h (2 dni kolejne dni)

2021 r. - 13-14.I; 24-25.II; 10-11.III; 07-08.IV; 12-13.V; 09-10.VI;
 

b) z czꙶciowym samokształceniem (1 dzień)

2020 r. - 17.XII;
2021 r. - 14.I; 27.I; 10.II; 25.II; 11.III; 24.III; 08.IV; 21.IV; 13.V; 26.V;
               10.VI; 23.VI; 08.VII; 22.VII; 26.VIII;

 

c) w formie samokształcenia kierowanego - egzaminy  w dowolne dni robocze.

4

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2020 r. - 16.XII;
2021 r. - 13.I; 27.I; 10.II; 24.II; 10.III; 24.III; 07.IV; 21.IV; 12.V; 26.V;
               09.VI; 23.VI; 08.VII; 22.VII; 26.VIII;

5

BHP dla stanowisk robotniczych
 

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2020 r. - 16.XII;
2021 r. - 13.I; 27.I; 10.II; 24.II; 10.III; 24.III; 07.IV; 21.IV; 12.V; 26.V;
               09.VI; 23.VI; 08.VII; 22.VII; 26.VIII;

6

BHP przy usuwaniu azbestu

Terminy w/g zgłoszeń  

7

BHP przy pracach na wysokości
 

Terminy w/g zgłoszeń  

8

Butle z tlenem medycznym, Autoklawy, Sterylizatory
 

2020 r. - 18.XII;
2021 r. - 29.I; 26.II; 26.III; 23.IV; 28.V; 25.VI; 22.VII; 26.VIII;

 

9

Dozór, Eksploatacja "D" lub "E"

2020 r. - 18.XII;
2021 r. - 29.I; 26.II; 26.III; 23.IV; 28.V; 25.VI; 22.VII; 26.VIII;

10

Dźwigi towarowo-osobowe

Terminy w/g zgłoszeń

11

Kierowca wózków unoszących do 30 cm

Terminy w/g zgłoszeń

12

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Terminy w/g zgłoszeń

13

Ochrony ppoż. i ewakuacji

2020 r. - 11.XII;
2021 r. - 23.II; 09.IV; 11.VI;

14

Pierwsza pomoc

2020 r. - 14XII;
2021 r. - 22.II; 06.IV; 07.VI;

15

Podesty ruchome Terminy w/g zgłoszeń

16

Ochrona imprez masowych:

Służby informacyjne

Służby porządkowe
Terminy w/g zgłoszeń

17

Społecznych Inspektorów Pracy 2020 r. - 09.XII;
2021 r. - 19.II; 02.IV; 02.VI;

18

Suwnice Terminy w/g zgłoszeń

19

Wciągniki, wciągarki, żurawie

Terminy w/g zgłoszeń

 

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18