42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

Kalendarium

 

NAZWA SZKOLENIA

Terminy szkoleń dla jednego lub kilku pracowników oraz dla osób prywatnych

1

Apteczki zakładowe

2020 r. - 30.III; 01.VI.

2

BHP okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

2020 r. - 27.III; 29.V.

3

BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej i inżynieryjnej 

a) w pełnym wymiarze 16 h (2 dni kolejne dni)

2020 r. - 01-02.IV; 06-07.V; 03-04.VI.

b) z czꙶciowym samokształceniem (1 dzień)

2020 r. - 18.III; 02.IV; 22.IV; 07.V; 20.V; 04.VI; 24.VI; 23.VII; 27.VIII.

c) w formie samokształcenia kierowanego - egzaminy  w dowolne dni robocze.

4

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 5 rozporządzenia

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2020 r. - 18.III; 01.IV; 22.IV; 06.V; 20.V; 03.VI; 24.VI; 23.VII; 27.VIII.

5

BHP dla stanowisk robotniczych

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2020 r. - 18.III; 01.IV; 22.IV; 06.V; 20.V; 03.VI; 24.VI; 23.VII; 27.VIII.

6

BHP przy usuwaniu azbestu

Terminy w/g zgłoszeń  

7

BHP przy pracach na wysokości

Terminy w/g zgłoszeń  

8

Butle z tlenem medycznym, Autoklawy, Sterylizatory

2020 r. - 20.III; 24.IV; 22.V; 26.VI; 23.VII; 27.VIII.

9

Dozór, Eksploatacja "D" lub "E"

2020 r. - 20.III; 24.IV; 22.V; 26.VI; 23.VII; 27.VIII.

10

Dźwigi towarowo-osobowe

Terminy w/g zgłoszeń

11

Kierowca wózków unoszących do 30 cm

Terminy w/g zgłoszeń

12

Kierowca wózków podnośnikowych z egzaminem państwowym III WJO

Terminy w/g zgłoszeń

13

Kierowca wózków podnośnikowych, z wymianą butli gazowych z egzaminem państwowym II WJO

Terminy w/g zgłoszeń

14

Ochrony ppoż. i ewakuacji

2020 r. - 03.IV; 05.VI.

15

Pierwsza pomoc

2020 r. - 30.III; 01.VI.

16

Podesty ruchome

Terminy w/g zgłoszeń

17

Ochrona imprez masowych:

Służby informacyjne

Służby porządkowe

Terminy w/g zgłoszeń

18

Społecznych Inspektorów Pracy

2020 r. - 27.III; 29.V.

19

Suwnice l S - III S

Terminy w/g zgłoszeń

20

Wciągniki, wciągarki, żurawie Terminy w/g zgłoszeń

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18