42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

Kalendarium

 

NAZWA SZKOLENIA

Terminy szkoleń dla pojedyńczych osób kierowanych przez zakład pracy
lub dla osób indywidualnych.

1

Apteczki zakładowe

2022 r. - 14.I; 08.III; 10.V.

2

BHP okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

a) stacjonarne:

2022 r. - 11.I; 04.III; 06.V.
 

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

3

BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej i inżynieryjnej 

a) stacjonarne z częściowym samokształceniem:

2021 r. - 15.XII; 
2022 r. - 12.I; 26.I; 09.II; 23.II; 09.III; 23.III; 06.IV; 20.IV; 11.V; 25.V;
               08.VI; 22.VI; 07.VII; 21.VII; 25.VIII.

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

4

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, i innych niewymienionych w § 14 ust. 2 pkt. 6 rozporządzenia

a) stacjonarne (1 dzień)

2021 r. - 15.XII; 
2022 r. - 12.I; 26.I; 09.II; 23.II; 09.III; 23.III; 06.IV; 20.IV; 11.V; 25.V;
               08.VI; 22.VI; 07.VII; 21.VII; 25.VIII.

b) w formie samokształcenia: - egzaminy w dowolne dni robocze.

5

BHP dla stanowisk robotniczych
 

a) stacjonarne (1 dzień)

2021 r. - 15.XII; 
2022 r. - 12.I; 26.I; 09.II; 23.II; 09.III; 23.III; 06.IV; 20.IV; 11.V; 25.V;
               08.VI; 22.VI; 07.VII; 21.VII; 25.VIII.

6

BHP przy usuwaniu azbestu

Terminy w/g zgłoszeń  

7

BHP przy pracach na wysokości
 

Terminy w/g zgłoszeń  

8

Butle z tlenem medycznym, Autoklawy, Sterylizatory
 

2021 r. - 17.XII;
2022 r. - 28.I; 25.II; 25.III; 22.IV; 27.V; 24.VI; 21.VII; 25.VIII.

 

9

Dozór, Eksploatacja "D" lub "E"
Urządzenia elektroenergetyczne - GRUPA 1
Urządzenia energetyczne - GRUPA 2
Urządzenia gazowe - GRUPA 3

 

2021 r. - 17.XII;
2022 r. - 28.I; 25.II; 25.III; 22.IV; 27.V; 24.VI; 21.VII; 25.VIII.

10

Dźwigi towarowo-osobowe

Terminy w/g zgłoszeń

11

Kierowca wózków unoszących do 30 cm

Terminy w/g zgłoszeń

12

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Terminy w/g zgłoszeń

13

Ochrony ppoż. i ewakuacji

2022 r. - 18.I; 11.III; 13.0V.

14

Pierwsza pomoc

2022 r. - 14.I; 08.III; 10.V.

15

Podesty ruchome Terminy w/g zgłoszeń

16

Ochrona imprez masowych:
Służby informacyjne
Służby porządkowe

Terminy w/g zgłoszeń

17

Społecznych Inspektorów Pracy 2022 r. - 11.I; 04.III; 06.V.

18

Suwnice Terminy w/g zgłoszeń

19

Układnice magazynowe

Terminy w/g zgłoszeń

20

Wciągniki, wciągarki, żurawie Terminy w/g zgłoszeń
 

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18