42 632 64 18
 
zadzwoń
napisz wiadomość
 
Łódź, ul. A. Struga 26

Kalendarium

 

NAZWA SZKOLENIA

Terminy szkoleń dla jednego lub kilku pracowników oraz dla osób prywatnych

1

Apteczki zakładowe

2019 r.  - 04.II; 08.IV; 03.VI;

2

BHP okresowe dla Służb BHP i osób wykonujących zadania tych służb

2019 r. - 30.I; 05.IV; 31.V;

3

BHP dla pracodawców, kadry kierowniczej i inżynieryjnej 

a) w pełnym wymiarze 16 h (2 dni kolejne dni)

2019 r. - 09-10.I; 06-07.II; 06-07.III; 10-11.IV; 08-09.V; 05-06.VI

b) z czꙶciowym samokształceniem (1 dzień)

2019 r. - 10.I; 23.I; 07.II; 20.II; 07.III; 20.III; 11.IV; 24.IV; 09.V; 22.V; 06.VI; 26.VI; 25.VII; 29.VIII;

c) w formie samokształcenia kierowanego - egzaminy  w dowolne dni robocze.

4

BHP dla pracowników administracyjno - biurowych, naukowych, zawodów prawniczych, lekarzy, personelu medycznego, nauczycieli akademickich i szkolnych oraz wychowawców

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2019 r. - 09.I; 23.I; 06.II; 20.II; 06.III; 20.III; 10.IV; 24.IV; 08.V; 22.V; 05.VI; 26.VI; 25.VII; 29.VIII;

5

BHP dla stanowisk robotniczych

a) w pełnym wymiarze (1 dzień)

2019 r. - 09.I; 23.I; 06.II; 20.II; 06.III; 20.III; 10.IV; 24.IV; 08.V; 22.V; 05.VI; 26.VI; 25.VII; 29.VIII;

6

BHP przy usuwaniu azbestu

Terminy w/g zgłoszeń  

7

BHP przy pracach na wysokości

Terminy w/g zgłoszeń  

8

Butle z tlenem medycznym, Autoklawy, Sterylizatory

2019 r. - 25.I; 22.II; 22.III; 26.IV; 24.V; 28.VI; 25.VII; 29.VIII;

9

Dozór, Eksploatacja "D" lub "E"

2019 r. - 25.I; 22.II; 22.III; 26.IV; 24.V; 28.VI; 25.VII; 29.VIII;

10

Dźwigi towarowo-osobowe

Terminy w/g zgłoszeń

11

Kierowca wózków unoszących do 30 cm

Terminy w/g zgłoszeń

12

Kierowca wózków podnośnikowych z egzaminem państwowym III WJO

Terminy w/g zgłoszeń

13

Kierowca wózków podnośnikowych, z wymianą butli gazowych z egzaminem państwowym II WJO

Terminy w/g zgłoszeń

14

Ochrony ppoż. i ewakuacji

2019 r. - 05.II; 12.IV; 07.VI;

15

Pierwsza pomoc

2019 r.  - 04.II; 08.IV; 03.VI;

16

Podesty ruchome

Terminy w/g zgłoszeń

17

Ochrona imprez masowych:

Służby informacyjne

Służby porządkowe

Terminy w/g zgłoszeń

18

Społecznych Inspektorów Pracy

2019 r. - 30.I; 05.IV; 31.V;

19

Suwnice l S - III S

Terminy w/g zgłoszeń

20

Wciągniki, wciągarki, żurawie Terminy w/g zgłoszeń

 


CSK DOCTUS jest uprawnione do prowadzenia kursów kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 11 stycznia 2012 r. (Dz. U. poz.186)
Centrum Szkolenia Kursowego
DOCTUS Sp. z o. o.
ul. Andrzeja Struga 26
 
42 632 64 18